fredag 18 mars 2011

Konceptskiss


En skiss som beskriver ett av de tre koncepten som arbetas på..


Daniel